I INFORMACJE OGÓLNE
1. Prezentowane produkty podano w cenach brutto- zawierają podatek VAT. W momencie złożenia zamówienia wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie.
2. Zamówienia można składać za pośrednictwem witryny internetowej.
3. Realizacja zamówienia jest uzależniona od dostępności produktu w magazynach lub u dostawców sklepu.W sytuacji niedostępności towaru Klient jest informowany droga mailową o stanie zamówienia i możliwe jest do wyboru nsp. rozwiązania: częściowa realizacja zamówienia w sytuacji sprzedaży wiążącej, wydłużenie czasu oczekiwania lub anulacja całości zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia bez podania przyczyny.
4. Udostępnione zdjęcia eksponują towar, niemniej jednak możliwe są nieznaczne odstępstwa wizualne od stanu rzeczywistego.
5. Umowę kupna-sprzedaży uważa się za wiążącą w momencie potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu /wiadomość e-mail/.
 
II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie formularza zawarcia transakcji kupna produktu z uwzględnieniem numeru telefonu. Po przyjęciu zamówienia pracownik sklepu potwierdzi jego przyjęcie droga mailową.
2. Wszelkie korekty do zamówień mogą być składane drogą mailową lub telefonicznie- jednak pod warunkiem, że zamówienie nie zostało wcześniej zrealizowane.
3. Realizacja zamówienia jest dokonywana następnego dnia roboczego- po odnotowaniu kwoty za zakupiony towar na naszym koncie. Przy opcji "za pobraniem" wysyłka realizowana jest następnego dnia roboczego. Firma kurierska dostarcza przesyłkę do adresata zwyczajowo do 24 godzin od momentu nadania, lecz nie później niż do 7 -go dnia roboczego. W sytuacji chwilowego braku towaru z w sklepie czas oczekiwania na przesyłkę może ulec wydłużeniu- jest on jednak każdorazowo konsultowany z Klientem drogą mailową lub telefonicznie.
4. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Kupujący pokrywa koszt dostawy w wysokości określonej w cenniku sklepu. Koszt ten jest uzależniony od sposobu dostawy oraz formy płatności i jest każdorazowo umieszczany na formularzu zamówienia.
 
III.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dane Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Spółka RBS s.c. (zgodnie z definicją w części II pkt 1 regulaminu). Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w wiadomości email przekazanej Klientowi za pośrednictwem Strony, w tym informacji zwrotnej, o której mowa w części V ust. 6.
Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w Sklepie, powinien wpisać na Stronie w zakładce newsletter adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta, chęć otrzymywania takich informacji. Do przetwarzania danych Klienta w ramach usługi newsletter postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać wiadomość z adresu elektronicznego odpowiednio wykorzystanego do założenia konta, wykonania Transakcji lub wykorzystywanego w usłudze newsletter.
Dane Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu w zakresie, w jakim Klient wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem Strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych (np. protokołem transmisji SSL).
 
REKLAMACJE
 
WARUNKI REKLAMACJI
Reklamacji podlegają wady ukryte powstałe z winy producenta
 
 
TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI
Ustawa tego nie precyzuje, określa tylko, że powinno być zrobione "w odpowiednim czasie".
Natomiast w ciagu 14 dni liczonych od nastepnego dnia po otrzymaniu przesyłki reklamacyjnej przez nas,  sprzedawca ma obowiazek ustosunkować się zgłoszenia reklamacyjnego.
 
 
ZWROTY TOWARU
 
1. Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
2. Konsument, uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny, na zasadach określonych poniżej (procedura na podstawie Rozdziału 4 „Prawo odstąpienia od umowy” z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta): Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie Towarów.
 
3. Towar zwracany w powyzszym trybie należy przesłąć na adres: Sklep Obuwie, ul. Trybunalska 16 34-100 Wadowice.  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 
4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć informacje (odstąpienia od umowy, swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie na jakie konto bankowe dokonać zwrotu pieniędzy.
 
 
5. Odpowiedzialność za towar oraz prawo odstapienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie poinformowac sklep internetowy poprzez wiadomość e-mailową w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbednym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie czy niezgodności towaru z zamawianym.